Dr Bartosz Rogiński

Odbudowa estetyczna oraz wypełnienie braków zębowych - most porcelanowy na podbudowie z metalów nieszlachetnych z zastosowaniem podparcia szklanego
recepcja