Dr Kamil Zidan

Pełna rekonstrukcja uzębienia w szczęce i żuchwie mostami na bazie tlenku cyrkonu i porcelany przy zastosowaniu techniki All-on-4, czyli "wszystkie zęby na 4 implantach". Mosty oparte na implantach na stałe.
recepcja