Zobacz, jak wygląda odbudowa kości pod implanty!

Po usunięciu zęba najlepiej natychmiast przystąpić do implantacji, o ile nie ma przeciwwskazań. Jeśli z różnych powodów to nie jest możliwe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie potrzebna odbudowa kości przed umieszczeniem implantu w późniejszym czasie. Jak przebiega taki zabieg? Odpowiadamy!

Co to augmentacja kości?

Augmentacja kości jest procedurą mającą na celu odbudowę ubytków tkanki kostnej, które występują w przypadku jej zaniku. Ten zanik może dotyczyć wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy.

Augmentacja kości — na czym polega?

Procedura ta polega na odbudowie tkanki kostnej za pomocą wybranych substancji. Znana również jako sterowana regeneracja kości, operacja ta angażuje wydzielenie fragmentu błony śluzowej i tkanki okostnej oraz wprowadzenie specyficznego materiału kostnego lub zastępczego materiału kostnego na odpowiednie miejsce. Obszar ten jest następnie osłonięty specjalną membraną, która chroni go przed infiltracją tkanek miękkich. Na zakończenie, obszar zabiegowy jest starannie przykrywany dziąsłem. Wtedy pozostaje cierpliwie odczekać od czterech do sześciu miesięcy. Po tym okresie można ocenić wyniki procedury.

Co jest wykorzystywane przy odbudowie kości pod implanty?

Do odbudowy tkanki kostnej można użyć różnych materiałów. Najbardziej skuteczne wyniki daje przeszczep autogenny, w którym wykorzystuje się kość pobraną od samego pacjenta, zazwyczaj z obszaru żuchwy. Istnieją również inne opcje, takie jak kość homogenna, pochodząca od dawców, albo ksenograft, czyli przetworzona kość zwierzęca. Możliwe jest także zastosowanie materiałów alloplastycznych, czyli syntetycznych substancji zastępujących kość.

Czy augmentacja kości boli?

Odbudowa tkanki kostnej zęba jest przeprowadzana podczas znieczulenia miejscowego lub narkozy. Decyzję w tej kwestii podejmuje lekarz prowadzący, który przeprowadza poszczególne etapy leczenia. W okresie po zabiegu augmentacji, aż do momentu uzyskania pełnowartościowej tkanki kostnej w obszarze, gdzie miał miejsce zanik, można korzystać z leków przeciwbólowych, które skutecznie złagodzą wszelkie dolegliwości.

recepcja