Po wypełnieniu ubytku

Bezpośrednio po zabiegu:

  • zaleca się powstrzymać od jedzenia i picia (przez 1-3h),

  • warto czasowo powstrzymać się od jedzenia i picia, szczególnie gorących i płynnych pokarmów i napojów, do momentu, aż znieczulenie ustąpi,

  • zalecane jest unikanie skrajnie zimnych i gorących pokarmów, ponieważ mogą one wpłynąć na uszczelnienie wypełnienia i w przyszłości mogą prowadzić do próchnicy,

  • w niektórych przypadkach może pojawić się wrażliwość pozabiegowa, która może utrzymywać się przez okres do 2 tygodni. W takim przypadku zaleca się używanie pasty do zębów znoszącą nadwrażliwość.

W późniejszym okresie:

  • wskazane jest stosowanie past do zębów o dużej zawartości fluoru, który wbuduje się w leczony ząb i wzmocni jego strukturę.
recepcja