Po zacementowaniu koron i mostów na stałe

Bezpośrednio po zabiegu:

  • zaleca się powstrzymanie się od spożywania pokarmów i napojów (przez co najmniej 3 godziny),

W późniejszym okresie:

  • w okresie 2 tygodni po zabiegu nie jest zalecane żucie gumy do żucia,

  • w przypadku takich uzupełnień protetycznych zaleca się traktowanie ich jak własnych zębów i standardowe mycie szczoteczką do zębów oraz stosowanie nici dentystycznych,

  • jeśli pacjent ma mosty protetyczne, to oprócz standardowej higieny zaleca się także używanie nici dentystycznych typu "Floss" w celu dokładniejszego oczyszczenia przestrzeni między nimi.
recepcja